FN-forbundet - Bøger ved Henrik Døcker: "Til ytringsfrihedens pris"

”Det er en meget betydningsfuld bog, journalist Flemming Rose her har leveret...
Han har benyttet den kæde af begivenheder, som han hvirvledes ind i, til meget grundige funderinger over hele ytringsfrihedens problematik i den moderne verden, hvor kommunikationsmidlerne så at sige ophæver naturlige afstande: Vi véd - vældig hurtigt, kan man tilføje - hvad der sker fx 5000 km væk, folk, der hverken kan læse eller skrive, kan reagere på slige fjerne tildragelser sådan, at der sker en forvrængning af proportioner, når man ikke tager kulturforskelle i betragtning...” Læs mere
blog comments powered by Disqus