Svensk Tidskrift: När yttrandefriheten försvinner

“I boken Tyranny of Silence tar Rose sin utgångspunkt i publiceringsbeslutet men boken bör framförallt ses som en diskussion om yttrandefrihetens bakgrund och framtid. Det bör direkt sägas att Rose inte är en Lars Vilks-karaktär. Där Vilks är ett yrväder till konstnärssjäl är Rose en samlad akademiker med fötterna på jorden...”
Læs mere
Comments

Saxo.com: Kundernes boganmeldelser af Tavshedens tyranni

Gennemsnitlig anmeldelse: starstarstarstarstar
starstarstarstarstar_fade
af Lars Holm A (18. oktober 2011)
Format: Bog, hæftet
"Stærkt udspil fra Rose. Den er sprængfarlig, og der er så afgjort stof til eftertanke. "
 
starstarstarstarstar
af John T (28. november 2011)
Format: Bog, hæftet
"Jeg havde denne bog med på ferie i sommer; camping i Italien. Og jeg havde først tænkt "hvordan kan han få så tyk en bog ud af så lidt", men jeg skulle blive klogere!! Det endte med, at jeg dårligt kom ud af campingvognen i 2-3 dage, og omslagets guldtryk endte udvisket på mine lår og min dyne. For man kommer godt omkring med Flemming Rose, og i sager, man ikke skulle have forventet. Faktisk er det nær ved, at selve Muhammed-sagen ender som en bagatel, omend uundgåelig. I grunden mener jeg, denne bog fortjener en plads blandt de store filosofier."
Læs mere
Comments

DAGEN: I Muhammed-stridens episentrum

”...La det være sagt med en gang. Flemming Roses bok Taushetens tyranni er efter denne anmelderens mening en av årets viktigste bøker. Og den har ikke blitt mindre aktuell efter terroraksjonen 22.juli. Snarere tvert imot...” -
skriver Vebjørn Selbekk i Dagen-Kultur
DAGEN Kultur 4.august 2011 (1)DAGEN Kultur 4.august 2011 (2)
Comments

Telemarksavisa: Sterk bog - svakere tenkning

”...Rose har skrevet en meget god bok som utfordrer og nyanserer på samme tid.Det er ikke verst...Den handler også om Roses verdigrunnlag...”
Læs anmeldelsen
TA 16.juli 2011
Comments

Vg.no - Bokanmeldelse: En reflektert Rose

”Det er med blandede følelser man åpner «Taushetens tyranni», fint oversatt til norsk av Poul Henrik Poulsson. I bakhodet sitter bildene fra voldelige demonstrasjoner, gateopprør og brenning av danske f lagg. Og det tar kort tid før Flemming Roses gode penn og kloke hode trekker leseren rolig med i sin kunnskapsjakt og analyse og i sine mange personlige erfaringer og refleksjoner. Tolv tegnere svarte på invitasjonen, og oppslaget sto på trykk fredag 30. september, og Roses tekst bar tittelen «Muhammeds ansigt». Som vi vet var en av dem Kurt Westergaards tegning av profeten med en bombe i turbanen...”
Læs anmeldelsen
Comments

NRK.NO: Sterkt om ytringsfrihetens vilkår

”Drøyt fem år etter at de beryktede Muhammed-karikaturene sto på trykk i den danske avisen Jyllands-Posten, kommer Flemming Roses bok ”Taushetens tyranni” på norsk. Tegningene og Flemming Roses tilhørende artikkel utløste den voldsomme karikaturstriden og reiste samtidig en omfattende debatt om ytringsfriheten og hvilke begrensninger den bør ha i et flerkulturelt samfunn. Flemming Roses arbeid med denne boken er imponerende.”
Læs LEIF EKLEs anmeldelse
Comments

DAG OG TID: Manifest frå ein redaktør

”Taushetens tyranni er eigentleg eit redaktørmanifest, og i eit slikt rasjonalistisk program er det ikkje rom for kjensler av noko slag...”
Læs anmeldelsen
Manifest frå ein redaktør
Comments

Morgenbladet: Kringsatt av fiender

”Det er knapt noen nyhet at mange europeere har hatt et nokså moderat kunnskapsnivå når det gjelder islam og islamisme. Flemming Rose, som var kulturredaktør og er utenriksredaktør i Jyllands-Posten, var en av disse helt til høsten 2005. Da trykket han et sett karikaturtegninger i forbindelse med en sak om den økende angsten blant danske tegnere for å avbilde profeten Muhammed.
En pussighet: Rose forteller at de voldsomme reaksjonene kom som en overraskelse. Men først handlet jo saken i Jyllands-Posten nettopp om angsten for å tegne profeten Muhammed, og man må vel anta at dette var en angst for akkurat den typen reaksjoner som kom. Deretter ble det med all mulighet tydelighet bevist at angsten var velbegrunnet, så hvor befinner det overraskende i denne saksgangen seg?” - skriver Lasse Midttun
Læs mere
Comments

Dagbladet.no: Obligatorisk lesning om ytringsfrihetens kår

”...«Taushetens tyranni» er en stor bok, en grundig bok, en personlig bok. Den er både preget av ettertanke og indignasjon, den gir oss samtaler med ytringsfrihetsofre i mange land, den gir oss Roses egne fortellinger om det som har skjedd i tilknytning til karikaturene og dødsdommene, men også fortellinger om hans egen barndom, oppvekst og ungdomstid, hans eget savn etter sin far og en betagende forsoning med ham mot slutten av boka. ”
Læs mere
Comments

Stavanger Aftenblad: Den provoserande fridomen

”Det kjennest ganske enkelt absurd at vår rett til å ytra oss fritt skal kjennast så provoseranda for enkelte at me skal trugast til å
holde kjeft...”
Læs anmeldelsen af Jan Zahl her:
Stavanger Aftenblad 23.06.11
Comments