Vigtige nuancer forsvinder i det svenske debatklima

…Et relevant spørgsmål i denne forbindelse må være, om forskelle i debatkultur kan aflæses på omfanget af vold og de enkelte samfunds evne til at integrere indvandrere og flygtninge? Betyder den frie debat i Danmark og det, at kritik af indvandring og grove og krænkende ytringer rettet mod indvandrere og muslimer fylder mere i det offentlige rum, at der er mere højreradikal vold i Danmark, og at der i praksis foregår mere diskrimination af indvandrere?
Hvis vi først ser på omfanget af højreradikal vold, har Sverige ifølge to norske forskere siden 1990 haft 16 gange så mange voldshændelser med døden til følge som Danmark. Sverige er det land i Vesteuropa med flest højreekstreme drabshændelser i forhold til indbyggertallet, om end flere mennesker blev dræbt i Norge i en enkelt episode 22. juli 2011…
Læs kronik i Politiken
Comments

Det kan ende med, at vi kommer til at grine sammen med terroristerne og ikke af dem, skriver Flemming Rose om Ejvind Hansens tilgang til ytringsfriheden i Kugleregn møder kuglepen

“…EH siger, chokerende nok, at jo mere voldelige muslimer er, jo mere religiøse er de, mens de, der ikke griber til vold, kaldes moderate, dvs. de er ikke så religiøse, at det gør noget, de ligner os, som han formulerer det. Og, tilføjer han, vi bør indse, at vi på nogle områder, f.eks. i forsvaret af ytringsfriheden som sakral, ligner fundamentalisterne (s. 32). Her lykkes det EH at fornærme de muslimer, der ikke bryder sig om Muhammed-tegninger, men afviser vold som et legitimt svar, når religiøse følelser krænkes. EH ignorerer og opløser dermed skellet mellem vold og ikke-vold til håndtering af uenigheder. Denne manglende skelnen findes flere steder i teksten. Det sker i en iver efter at forstå terroristerne og se det enkelte menneske bag volden. Det kan være relevant nok, men det bør ikke ske på bekostning af et skel, som er afgørende for enhver civilisation. Det giver grund til bekymring på både demokratiets og ytringsfrihedens vegne. Det kan ende med, at vi kommer til at grine sammen med terroristerne og ikke af dem…”
Læs mere
Comments