Vigtige nuancer forsvinder i det svenske debatklima

…Et relevant spørgsmål i denne forbindelse må være, om forskelle i debatkultur kan aflæses på omfanget af vold og de enkelte samfunds evne til at integrere indvandrere og flygtninge? Betyder den frie debat i Danmark og det, at kritik af indvandring og grove og krænkende ytringer rettet mod indvandrere og muslimer fylder mere i det offentlige rum, at der er mere højreradikal vold i Danmark, og at der i praksis foregår mere diskrimination af indvandrere?
Hvis vi først ser på omfanget af højreradikal vold, har Sverige ifølge to norske forskere siden 1990 haft 16 gange så mange voldshændelser med døden til følge som Danmark. Sverige er det land i Vesteuropa med flest højreekstreme drabshændelser i forhold til indbyggertallet, om end flere mennesker blev dræbt i Norge i en enkelt episode 22. juli 2011…
Læs kronik i Politiken
Comments