MINERVAnett.no: Den moderates rolle

”...Ytringsansvar Lars Gule er klar på at man ikke må utviske skillelinjen mellom ord og handling, som når han siterer Kenan Malik og Flemming Rose.  Det er, mener han, i høyest grad relevant ”å forholde seg til skillet mellom handlinger og meninger”, men han fremholder fortsatt at forholdet mellom ord og handling har en betydning, siden ord er virksomme og ”ytringer foregår i en kontekst eller i et meningsunivers som allerede styrer meninger”...” Læs mere